ใจความสำคัญของแพลตฟอร์ม
Platform essentials. TH.

https://iqoption.com/?aff=97689&afftrack=tuts_howtouseplatform&external=1